Corporate

Bent u in staat om belangrijke informatie goed te communiceren naar uw medewerkers?

Effectieve interne communicatie is de sleutel tot succes. Als medewerkers verspreid zitten over meerdere locaties, buiten het bereik van computers en telefoons, is het een uitdaging om belangrijke berichten goed te communiceren.

- Doorbreek de overvloed aan e-mail en communiceer met visueel aantrekkelijke Digitale Displays
- Vergroot de betrokkenheid van medewerkers
- Plaats displays op plaatsen waar medewerkers ze zien – in gangen, liften, cafetaria’s, lobby’s en zelfs bij de productielijn
- Communiceer management informatie, product introducties, werkinstructies, veiligheidsinformatie etc
- Plaats uw berichten op het juiste moment, op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep
- Bevoegdheden toewijzen zodat displays kunnen worden beheerd door een afdeling, centraal of vanaf meerdere locaties
- Integreren dynamische data: productiviteitsprestaties en doelen in real-time weergeven
- Bewegwijzering, virtuele kaarten en andere navigatietools bieden
- Communiceer beschikbaarheid van vergaderruimtes
- Begroet bezoekers
- Om bezoekers en/of werknemers te informeren
- Illustreren van technische werking
- Ter profilering van uw marktpositie

AANWENDING :

- informatie aan de werknemer
- informeer werknemers over nieuwe software / virussen en IT procédures
- company newsletter
- CEO en management presentaties
- beslissingen ondernemingsraad
- Informatie over nieuwe producten
- speciale producten en sales promoties
- sales en marketing updates
- (nieuwe) veiligheidsvoorschriften
- veiligheidswaarschuwingen en evacuatie procédures
- informatie over afdelingen
- (nieuwe) richtlijnen
- salesteam briefings 
- introductie van nieuwe personeelsleden
- lay-out van het gebouw
- collectieve verlofkalender
- kalender van vergaderingen
- interne promoties
- mission statement
- vacatures
- productinformatie
- kencijfers (kwaliteit, omzet, ...)
- nieuws uit de sector
- nieuws- en weerberichten
- gezondheid- en veiligheidsvoorschriften
- ............  

COPORATE TV
Niet alleen binnen bedrijven, maar ook in instellingen en andere typen van organisaties groeit het besef dat communicatie strategisch ingezet moet worden om de organisatiedoelen te bereiken. Zowel de interne communicatie tussen de werknemers en hun leidinggevenden en de werknemers onderling, als de externe communicatie met diverse doelgroepen zijn hierbij van cruciaal belang. Digital signage verzorgt op een innoverende wijze deze interne - en externe communicatieprocessen met de beoogde doelgroepen.

DIGITAL SIGNAGE
Digital signage is het meest revolutionaire nieuwe communicatie medium voor organisaties sinds het Intranet. Wilt u permanente interne communicatie campagnes voeren zonder de inboxen van uw medewerkers of het bedrijfs IT systeem te overladen, zonder gevaar van virussen ? Wilt u medewerkers voorzien van de kritische informatie die zij nodig hebben in een crisis situatie ? JA ?!
Dan is Digital signage het antwoord.
Digital signage is een uniek, krachtig en toch eenvoudig gereedschap. Via strategisch opgestelde en vaak in het interieur geïntegreerde schermen kan men direct en to-the-point communiceren met de medewerkers op de werkplek, kantines of wandelgangen. Vanuit één centraal punt kan men doelgroep gerichte informatie (locaal of over meerdere sites) verspreiden met één druk op de knop.

ENIGE KENMERKEN :
- doelgericht communiceren naar specifieke groepen, afdelingen gen of locaties.
- gebruik de kracht van herhaling, gedoseerd en automatisch
- eenvoudig en direct te gebruiken tool (HR, IT, Security, Directie, Management, etc ....)

INTERNE COMMUNICATIE, MEER DAN EEN MANAGEMENTTOOL ? !
Interne communicatie bestaat uit een door het management beheersbaar gedeelte (formeel) en een onbeheersbaar gedeelte (informeel). Alle formele communicatie, zoals personeelsblad, werkoverleg en intranet, zijn beheersbaar voor het management. Deze formele interne communicatie is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering in een organisatie. Zonder goede informatie weet niemand wat ze moeten doen, waarvoor ze het doen en waar het met de organisatie naartoe gaat. Interne communicatie is dan ook primair een verantwoordelijkheid van het topmanagement in een organisatie.
Zij moeten zorgen dat kwalitatief goede communicatie mogelijk is. In de praktijk wordt formele interne communicatie veel gebruikt bij zaken als kwaliteitszorg, efficiency operaties, verbetering van de dienstverlening enz. Naast deze formele vorm is er ook informele communicatie. De bekende geruchten in de wandelgang zijn daar een goed voorbeeld van. Geruchtvorming is de mondelinge verspreiding van onbevestigde en daardoor onzekere berichten. Bekende verzamelplekken van geruchten en roddels zijn de koffieautomaten en rookkamers. Een permanente ongecontroleerde stroom van geruchten creëert op den duur een sfeer van wantrouwen en onzekerheid. Dit kan voorkomen worden door zo snel mogelijk belangrijke informatie te verspreiden.
Over het algemeen geldt dat hoe beter de formele communicatie is, hoe minder informele communicatie er is.