Government / Public

PUBLIC TV NETWORK
Net als de interne organisatie heeft ook de burger noodzaak aan correcte en tijdige informatie. In de huidige snel evoluerende samenleving is correcte informatie op het juiste moment van onschatbare waarde. Hoe beter de burger geïnformeerd wordt, hoe prettiger en aangenamer de samenleving kan worden uitgebouwd. Door het multicultureel karakter van de maatschappij kunnen beelden bijdragen tot het beter en duidelijker overbrengen van bepaalde boodschappen. Digital signage verzorgt op een innoverende wijze deze communicatieprocessen met de beoogde doelgroepen.

DIGITAL SIGNAGE
Digital signage is het meest revolutionaire nieuwe communicatie medium voor gemeentebesturen, regionale , nationale overheden en diensten van openbaar nut. Wilt u permanente interne communicatie campagnes voeren zonder de inboxen van uw medewerkers of het IT systeem te overladen ? Wilt u medewerkers, burgers en bezoekers voorzien van de kritische informatie die zij nodig hebben in een crisis situatie of hun dagelijks functioneren ? Ja ? ! Dan is Digital signage het antwoord.
Digital signage is een uniek, krachtig en toch eenvoudig gereedschap. Via strategisch opgestelde en vaak geïntegreerde plasma of LCD schermen kan men direct en to-the-point communiceren met de gewenste doelgroep op de werkplek en/of openbare plaatsen. Vanuit één centraal punt kan men doelgroep gerichte informatie (locaal of over meerdere sites) verspreiden met één druk op de knop.

ENIGE KENMERKEN :
- doelgericht communiceren naar specifieke doelgroepen of locaties.
- gebruik de kracht van herhaling, gedoseerd en automatisch - gebruik de kracht van het beeld

INTERNE COMMUNICATIE, MEER DAN EEN MANAGEMENTTOOL ? !
Interne communicatie bestaat uit een door het management beheersbaar gedeelte (formeel) en een onbeheersbaar gedeelte (informeel). Deze formele interne communicatie is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering in een organisatie. Zonder goede informatie weet niemand wat ze moeten doen, waarvoor ze het doen en waar het met de organisatie naartoe gaat. Interne communicatie is dan ook primair een verantwoordelijkheid van het topmanagement in een organisatie. Zij moeten zorgen dat kwalitatief goede communicatie mogelijk is. In de praktijk wordt formele interne communicatie veel gebruikt bij zaken als verbetering van de dienstverlening en cultuurprojecten.
Naast deze formele vorm is er ook informele communicatie. De bekende geruchten in de wandelgang zijn daar een goed voorbeeld van. Geruchtvorming is de mondelinge verspreiding van onbevestigde en daardoor onzekere berichten. Bekende verzamelplekken van geruchten en roddels zijn de koffieautomaten en rookkamers. Een permanente ongecontroleerde stroom van geruchten creëert op den duur een sfeer van wantrouwen en onzekerheid. Dit kan voorkomen worden door zo snel mogelijk belangrijke informatie te verspreiden. Over het algemeen geldt dat hoe beter de formele communicatie is, hoe minder informele communicatie er is.
Externe communicatie, cruciaal in het beleid
Net als de interne informatiestroom is de externe communicatie, het voorzien van de burger met correcte informatie op het juiste moment van cruciaal belang in het beleid. Vaak leiden verkeerde informatiestromen tot groot ongenoegen bij de bevolking. Via jullie eigen signage netwerk kunnen locale boodschappen snel en duidelijk en correct worden overgebracht.

AANWENDING

Intern

- informatie aan de werknemer - interne promoties
- mission statement
- kalender van vergaderingen
- kencijfers
- veiligheidswaarschuwingen en evacuatie procédures - (nieuwe) richtlijnen
- introductie van nieuwe personeelsleden
- dagelijkse menu’s
- .......... 


Extern

- Informatie aan de burger / bezoekers - lay-out van gebouwen
- collectieve verlofkalender
- vacatures
- kencijfers
- informatie over afdelingen
- locaal nieuws
- nieuws- en weerberichten
- gezondheid- en veiligheidsvoorschriften
- informatie over nieuwe parkeerreglementen - culturele boodschappen
- Informatie over nieuwe diensten  

Wanneer de overheid een communicatie heeft is het vaak heel belangrijk en soms van levensbelang !

Comments